آغاز فروش اقساطی پراید
آغاز فروش اقساطی پراید

فروش اقساطی خودرو های گروه ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ را آغاز می‌شود.

به گزارش اقتصاد بر خط بر اساس اعلام سایپا این شرکت برای خودروهای گروه ایکس صد ۴۰ میلیون ریال و برای خودروهای گروه ایکس دویست ۵۰ میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته است.

همچنین شرایط بازپرداخت ۳ چک ۴ ماهه به مبالغ یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۷۰۹ تومان برای خودروهای گروه ایکس ۱۰۰ و یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۰۰ تومان برای خودروهای خانواده ایکس ۲۰۰ تعیین شده است. همچنین زمان تحویل خودروها نیز یک ماه اعلام شده است

فروش اقساطی خودرو های گروه ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ را آغاز می‌شود. 1 800x296 - آغاز فروش اقساطی پراید