اتاق بازرگانی هیچ استراتژی مشخصی برای پسابرجام نداشت
اتاق بازرگانی هیچ استراتژی مشخصی برای پسابرجام نداشت

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: پس از توافق هسته‌ای شرکت‌های کوچک و متوسط آمریکایی برای حضور در ایران ابراز تمایل کردند اما علاوه بر گروهی که همواره مخالف حضور آمریکایی‌ها در ایران بودند عده‌ای دیگر نیز به دنبال انحصار حضور آنها با خودشان بودند که فقط به واسطه آنها بتوانند این شرکت‌ها حضور پیدا کنند. از طرف دیگر به دلیل نبود استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی ما به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که هیچ‌گونه بازاری در آمریکا ندارند و به راحتی می‌توانند با ما کار کنند نرفتیم و فقط به دنبال پول‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ بودیم. همین امر باعث شد که امروز به راحتی ما را تحریم کنند.

به گزارش اقتصاد بر خط، جمشید عدالتیان در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی تهران در چهار سال اخیر در حوزه بین‌الملل گفت: متاسفانه اتاق تهران آنطور که باید و شاید عملکرد مثبتی نداشت و جور آن را اتاق‌های مشترک کشیدند. هرچند در این مدت سه هیات به کشورهای مختلف فرستاده شدند اما آن بازدهی لازم وجود نداشت.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از برجام یک نوع فضایی به وجود آمد و خیلی‌ها فکر می‌کردند اتفاق بزرگی قرار است رخ دهد اما در عمل این‌گونه نبود از طرف دیگر اتاق‌ها نیز یک عده محدودی را بازی دادند و همین امر باعث گله‌مندی سایر اعضا شد.

به طور مثال در سفر اتریش یک هیات از اتاق تهران به این کشور سفر کرد که بیشتر آن متشکل از خود هیات نمایندگان بودند و کسانی که در راس آن فعالیت می‌کردند متاسفانه یک فضای انحصارطلبی به وجود آورده و یک عده محدودی توانستند از میوه برجام بهره ببرند.

وی ادامه داد: الان که برجام معلق شده است صحبت‌ها کلی می‌شود اما در آن دو سال یک عده خاص بودند که به دنبال گرفتن امتیاز و نمایندگی برندهای مختلف بودند و حتی برخی کارهای واسطه‌گری انجام دادند. متاسفانه اتاق تهران هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و استراتژی سیستماتیک برای بهره‌گیری از برجام نداشت و همین امر باعث سرخوردگی اعضا شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: پس از توافق هسته‌ای شرکت‌های کوچک و متوسط آمریکایی برای حضور در ایران ابراز تمایل کردند اما علاوه بر گروهی که همواره مخالف حضور آمریکایی‌ها در ایران بودند عده‌ای دیگر نیز به دنبال انحصار حضور آنها با خودشان بودند که فقط به واسطه آنها بتوانند این شرکت‌ها حضور پیدا کنند.

از طرف دیگر به دلیل نبود استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی ما به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که هیچ‌گونه بازاری در آمریکا ندارند و به راحتی می‌توانند با ما کار کنند نرفتیم و فقط به دنبال پول‌های بزرگ و شرکت‌های بزرگ بودیم. همین امر باعث شد که امروز به راحتی ما را تحریم کنند.

عدالتیان تصریح کرد: پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بزرگ نیازی به اتاق ندارند و به راحتی با یک تلفن با وزیر ارتباط مستقیم می‌گیرند. اتاق، خانه شرکت‌های کوچک و متوسط است اما متاسفانه این شرکت‌ها بازی داده نشده‌اند و در سفرهای تجاری اصلاً مجالی به آنها داده نشد.

ضمن آنکه اتاق می‌توانست با برگزاری دوره‌های آموزشی عقد قرارداد بین‌المللی و کارآفرینی بین‌المللی این شرکت‌ها را حمایت کنند. به نظر من این مهم‌ترین اشکالات اتاق بازرگانی تهران در چهار سال اخیر بود.

منبع:خبرگزاری ایلنا