اجازه نمی‌دهیم سپرده‌های بانکی کرمانشاهی‌ها صرف برج‌سازی در تهران شود
اجازه نمی‌دهیم سپرده‌های بانکی کرمانشاهی‌ها صرف برج‌سازی در تهران شود

مهندس بازوند استاندار کرمانشاه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در برنامه افطاری ماه رمضان بر رفع موانع پیش روی رونق تولید تاکید جدی داشتند.

به گزارش اقتصاد بر خط ، امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است و این مهم با جذب سرمایه گذاری جدید تحقق می شود.

بانک ها در زلزله آبان ماه ۹۶ کمک بسیاری به استان کردند و انتظار می رود در رونق تولید و ایجاد اشتغال نیز نقش آفرین باشند.

۲۰‌ درصد از سپرده های مردم استان‌ کرمانشاه _ حدود ۴ هزار میلیارد تومان _ در اختیار بانک‌های خصوصی است و این‌ بانک ها باید سهم خود در اشتغال استان را مشخص کنند.

قرار نیست برخی‌ با سپرده های مردم کرمانشاه در تهران برج سازی کنند.

کمیته ای‌‌ با محوریت معاونت اقتصادی تشکیل می شود تا وضعیت سپرده های مردم در بانک های خصوصی و نحوه مصرف آن را رصد کنند و در صورت اثبات این موضوع که سپرده ها در جایی غیر از استان مصرف شده است؛ با متخلفین‌ حتما برخورد می شود.

متاسفانه بانک کشاورزی با استناد به یک نامه دیوان محاسبات سریعا و بدون اطلاع کارگروه اشتغال استان، پرداخت وام اشتغال روستایی به تمامی‌طرح های خارج از حوزه کشاورزی را متوقف کرده است.

در سال رونق تولید اینگونه رویکردها که به اشتغال و تولید استان لطمه می زند؛ به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دیوان محاسبات همانند دیگر مجموعه ها در قبال اشتغال جوانان و رونق تولید مورد نظر رهبر معظم انقلاب، دارای مسئولیت است و در نشست مشترکی که فردا با این مجموعه داریم تلاش می کنیم این موضوع را سریع تر حل کنیم.

سند اشتغال سه ساله استان (۹۸ تا ۱۴۰۰) در دست تدوین است. در اولین گام‌، برش سال ۹۸ این سند خرداد ماه تعیین تکلیف می شود.

دولت ایجاد ۴۶ هزار شغل با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان را برای کرمانشاه در نظر گرفته است. البته این میزان تسهیلات  برای این اشتغال کافی نیست و باید به سمت جذب آورده های بخش خصوصی نیز گام برداریم.

در سال ۹۸ به دنبال کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری در مقایسه با سال ۹۷ هستیم و برآوردهای لازم در زمینه میزان سرمایه گذاری و تعداد شغل مورد نیاز برای تحقق این موضوع در سند مربوطه در نظر گرفته شده است.