نتیجه نهمین دوره اتاق بازرگانی تهران
نتیجه نهمین دوره اتاق بازرگانی تهران

ابراهیم بهادرانی رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی اسامی منتخبین چهار گروه بازرگانی، صنعت، کشاورزی و معدن را اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد بر خط ،ابراهیم بهادرانی رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی اسامی منتخبین چهار گروه بازرگانی، صنعت، کشاورزی و معدن را اعلام کرد.


براین اساس اسامی ۱۶ نفر حائز رتبه در بخش بازرگانی بدین شرح است:

۱- مسعود خوانساری با ۱۸۲۷ رأی

۲- سیده فاطمه مقیمی با ۱۵۷۲رأی

۳- ناصر ریاحی با ۱۵۶۲ رأی

۴- محمدرضا انصاری با ۱۵۲۹ رأی

۵- عباس آرگون با ۱۴۹۹رأی

۶- محمد لاهوتی با ۱۴۶۱ رأی

۷- سیدرضی حاج‌آقا میری با ۱۴۵۳ رأی

۸- افشین کلاهی با ۱۴۴۷ رأی

۹- محمد امیرزاده با ۱۴۴۵ رأی

۱۰- شهاب جوانمردی با ۱۴۳۸ رأی

۱۱- سیدمجید صدری با ۱۴۲۷ رأی

۱۲- محمدرضا طلایی با ۱۴۲۷ رأی

۱۳- مجید حسینی‌نژاد با ۱۴۲۱رأی

۱۴- مهدی شریفی نیک‌ نفس با ۱۴۰۹ رأی

۱۵- مهرداد عباد با ۱۳۶۲ رأی

۱۶- محمدمهدی فنایی با ۱۳۰۸ رأی

همچنین حائزین اکثریت در قسمت صنعت عبارتند از:

۱- هاله حامدی‌فر با ۱۴۹۵ رأی

۲- حسن احمدیان با ۱۴۶۵ رأی

۳- سیدمحمد اتابک با ۱۴۲۳ رأی

۴- محمدرضا ظهروندی با ۱۴۱۴ ردی

۵- رضا پدیدار با ۱۴۱۱ رأی

۶- علی نقیب با ۱۴۰۴ رأی

۷- محمد نجفی عرب با ۱۴۰۰ رأی

۸- حمیدرضا صالحی سلمی با ۱۳۹۸ رأی

۹- محمدرضا نجفی‌منش با ۱۳۹۴ رأی

۱۰- عباسعلی قصاعی با ۱۳۹۰ رأی

۱۱- علیرضا کلاهی صمدی با ۱۳۷۴ رأی

۱۲- هرویک یاریجانیان با ۱۳۶۸ رأی

۱۳- فرزین فردین ۱۳۵۶رأی

۱۴- محمدحسن دیده‌ور ۱۳۱۸ رأی


در ادامه بهادرانی اسامی چهار نفر از حائزین اکثریت آرا در بخش معدن اتاق بازرگانی را اعلام کرد:

۱- علاء میرمحمدصادقی با ۱۶۳۰ رأی

۲- سریال موستوفی با ۱۵۰۲ رأی

۳- محمدرضا بهرامن با ۱۴۸۹ رأی

۴- سجاد غرقی با ۱۳۸۱ رأی


همچنین بهادرانی اسامی۶ نفر از حائزین اکثریت آرا در بخش کشاورزی اتاق بازرگانی را بدین شرح اعلام کرد:

۱- احمدرضا فرشچیان با ۱۴۷۱ رأی

۲- کاوه زرگران با ۱۴۵۴ رأی

۳- احمد صادقیان با ۱۴۲۶ رأی

۴- حسن فروزان‌فرد با ۱۴۲۴ رأی

۵- مهدی معصومی اصفهانی با ۱۳۵۵رأی

۶- علی تقوی‌فر با ۱۳۲۷ رأی

منبع: خبرگزاری فارس