اعضای شورای شهر تهران چقدر حقوق می گیرند؟
اعضای شورای شهر تهران چقدر حقوق می گیرند؟

سخنگوی شورای شهر تهران همزمان با روز شوراها درباره حقوق اعضای شورای شهر تهران گفت

اقتصاد بر خط : علی اعطا،سخنگوی شورای شهر تهران همزمان با روز شوراها درباره حقوق اعضای شورای شهر تهران گفت.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین