افزایش ۲.۹ درصدی فاصله تورم دهک‌ها
افزایش ۲.۹ درصدی فاصله تورم دهک‌ها

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٥ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد بر خط ، نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برابر ٣۴,٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ٣۶.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴٧.٣ درصد برای دهک اول تا ۵٢.۴ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٣.٠ درصد برای دهک اول تا ٣٣.٢ درصد برای دهک دهم است.

این میان باید توجه داشت که دلیل اثر فزاینده تر جهش قیمتها بر هزینه معیشت خانوار ناشی از بالاتر بودن نرخ تورم در گروه خوراکی ها است. به بیان دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی که جزو ضروریات زندگی و ادامه حیات است سبب شده تا هزینه خانوار بیش از نرخ تورم افزایش یابد. به همین دلیل برخی از مردم تصور می کنند آمارهای رسمی با واقعیت زندگی آن ها تفاوت دارد چرا که هزینه بیشتری می پردازند. حال آن که نرخ تورم در هر بخش به ارقام ویژه خود دست می یابد و به هر حال تغییرات قیمتی هر کالا بر یک یا چند قشر تاثیر می گذارد. این میان طبیعتا سهم هزینه مسکن و خوراکی در مزدبگیران ایران از رفاه چندانی حکایت نمی کرد و مستعد قربانی شدن در بحران ها هستند. به همین منظور دولت وعده داده که برای سبد هزینه خانوار ترتیبی بیاندیشد. در سال گذشته نیز دولت نهایتا مجبور شد تا سبد کالا در اختیار دهک های پایین قرار می دهد. به نظر می رسد گرچه هنوز تصمیم نهایی دولت ابلاغ نشده ولی با توجه به افزایش قیمت ها به نظر می رسد علی رغم کاهش درآمدهای نفتی، به زودی مشخص خواهد شد قوه مجریه چه برنامه ای برای حفاظت از معیشت اقشار ضعیف خواهد داشت.

براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۲.۹ درصد رسید که نسبت به نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

  • منبع خبر : مرکز آمار ایران