اقتصادی مجلس شورای اسلامی: مالکان خانه‌های خالی در سال، حدود ۵۰ میلیون تومان باید مالیات بدهند+ویدیو
اقتصادی مجلس شورای اسلامی: مالکان خانه‌های خالی در سال، حدود ۵۰ میلیون تومان باید مالیات بدهند+ویدیو

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: مالکان خانه‌های خالی در سال، حدود ۵۰ میلیون تومان باید مالیات بدهند.