مدیر البرزی بازداشت شد.

به گزارش اقتصادبرخط و به نقل از  اکوالبرز، طبق اخبار واصله «ک .ا» از مدیران سابق شهرداری کرج و یکی از مدیران فعلی دستگاههای اجرایی استان توسط دستگاه امنیتی بازداشت شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد.