بازدید وزیر فناوری اطلاعات از نمایشگاه دائمی البرز + فیلم
بازدید وزیر فناوری اطلاعات از نمایشگاه دائمی البرز + فیلم

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان البرز با همراهی استاندار استان از نمایشگاه دائمی البرز بازید کرد.