بهره برداری از مجموعه زیبای گردشگری و مجموعه تالارهای منحصر به فرد استان البرز در گرمدره با حضور معاون رییس جمهور

با حضور مهندس مونسان معاون رئیس جمهور، دکتر شهبازی استاندار استان و مدیران ارشد استان از مجموعه زیبای گردشگری و مجموعه تالارهای منحصر به فرد گرمدره استان البرز بهره برداری شد.