تخصیص سهمیه بنزین به تمام افراد جامعه
تخصیص سهمیه بنزین به تمام افراد جامعه

یکی از اصلی‌ترین کارکردهای بازار متشکل بنزین تخصیص سهمیه بنزین به تمام افراد جامعه فارغ از داشتن خودروی شخصی است.

به گزارش اقتصاد بر خط، به عقیده کارشناسان، مهم ترین ضعف تخصیص سهمیه بنزین به خودروها، عدم برقراری عدالت در میان افراد جامعه است. این درحالیست که با توجه به افزایش شدید نرخ ارز، دولت مجبور به تخصیص یارانه نسبتا سنگین به سوخت است. اما راهکارهای پیش روی دولت برای برقراری عدالت و همچنین کنترل مصرف سوخت چیست؟

در این رابطه سالار سیدی کارشناس انرژی گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل در زمینه بنزین و گازوئیل و سوخت در کشور که با آن مواجه هستیم،  قیمت یارانه ای سوخت است. چراکه قیمت سوخت در کشور بسیار پایین تر از هزینه فرصت تمام شده این سوخت برای دولت است.

 پس اولین و ضروری ترین راهکار برا ی کنترل مصرف این است که قیمت را به نحوی که جامعه پذیرش آن را داشته باشد افزایش دهیم. از سویی دیگر با مبلغ صرفه جویی شده از کاهش یارانه انرژی از دهک های آسیب پذیر حمایت کنیم. چراکه در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی ناچار هستیم که اصلاح سیاست های انرژی را با سیاست های حمایتی گره بزنیم. 

راهکار دیگر تغییر مسیر سوخت از بنزین به CNG است. این کارشناس اقتصادی در خصوص بهره برداری از ظرفیت CNG به جای بنزین گفت: باتوجه به ظرفیت مطلوب CNG در حوزه سوخترسانی، می توان با اعمال سیاست های درست، افزایش مصرف بنزین را کنترل کرده و تا حد زیادی مصرف به سمت CNG انتقال پیدا کند. اما مهمترین سیاستی که باید در این حوزه اتخاذ شود، تعدیل قیمت حامل های انرژی است.


وی افزود:

طبیعتا در شرایط فعلی، واقعی کردن قیمت بنزین شاید میسر نباشد چراکه با افزایش نرخ ارز، اختلاف قیمت بنزین واقعی و داخلی بسیار فاحش شده است. در نتیجه ممکن است در صورت واقعی شدن قیمت بنزین شاهد، تبعات سنگین روانی و اجتماعی باشیم. بنابراین یکی از راه های جایگزین برای این موضوع، ایجاد بازار متشکل بنزین است.

کارکرد اصلی این بازار سبب تخصیص سهمیه بنزین به تمام افراد جامعه است نه به خودروها و همه از یارانه انرژی به صورت یکسان بهره مند می شوند. با ایجاد زیرساخت های مناسب، هر فرد می تواند بنزین خود را در این بازار بفروشند. از این رو حداقل عدالت در میان تمام دهک های جامعه برقرار می شود.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین