تسهیلات پرداختی جهت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن
تسهیلات پرداختی جهت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پارسال بانک‌ها 7737 هزار و 300 میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداختند که در مقایسه با سال 96، حدود 26 درصد افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد بر خط، در سال ۱۳۹۶ میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها یک هزار و ۵۹۸ هزار میلیارد ریال بود.
در ۱۲ ماهه سال ۹۷ سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی چهار هزار و ۳۱۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۵.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی بود که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۵۳۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴ درصد افزایش یافت. 


سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه امسال یک هزار و ۶۴۳ هزار میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص ۳۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی است.
از ۲ هزار و ۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، ۷۸ درصد آن (یک هزار و ۶۴۳ هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شد که بیانگر توجه و اولویت‌دهی بانک‌ها به این موضوع بود.


** پرداخت ۳۰۵ هزار تسهیلات به بخش صنعت و معدن


در دوره مورد اشاره، تعداد ۳۰۵ هزار و ۵۹ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۸ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. 
در بخش خدمات تعداد پنج میلیون و ۵۶۲ هزار و ۲۶۰ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره نیم میلیارد ریال پرداخت شده است.


بر اساس این گزارش، باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. 
ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

  • منبع خبر : تارنمای بانک مرکزی