توسعه گردشگری آب و انرژی و مصرف مسئولانه تر مردم
توسعه گردشگری آب و انرژی و مصرف مسئولانه تر مردم

به گزارش اقتصاد بر خط، محمد فاضلی افزود: اکنون در کشورمان سازه ها و تاسیسات بسیار گسترده ای دربخش آب و برق از جمله سد، تلمبه خانه، خط انتقال، تصفیه خانه فاضلاب و تصفیه خانه وجود دارد که می توان از این تاسیسات به عنوان مقاصد گردشگری استفاده کرد تا مردم با مفهوم عمیق تری […]

به گزارش اقتصاد بر خط، محمد فاضلی افزود: اکنون در کشورمان سازه ها و تاسیسات بسیار گسترده ای دربخش آب و برق از جمله سد، تلمبه خانه، خط انتقال، تصفیه خانه فاضلاب و تصفیه خانه وجود دارد که می توان از این تاسیسات به عنوان مقاصد گردشگری استفاده کرد تا مردم با مفهوم عمیق تری تحت عنوان سواد آب و انرژی آشنا شوند.


فاضلی خاطرنشان کرد: سواد آب و سواد انرژی به این معناست که مردم وقتی ببینند در چه تاسیسات پیچیده ای و با چه هزینه ها و دشواری هایی آب و انرژی تولید می شود، مصرف خود را تعدیل می کنند.
مشاور وزیر نیرو ادامه داد: توسعه گردشگری آب و انرژی علاوه بر این می تواند کارکرد اقتصادی هم داشته باشد چنانکه اکنون در برخی نقاط جهان وجود دارد.


وی یادآور شد: گردشگری آب و انرژی یعنی همانگونه که مردم می توانند به شوشتر رفته و سازه های آبی چندین هزارساله آن را ببینند به سازه های آبی جدید مراجعه کرده و از آنها دیدن کنند.


رییس مرکز امور اجتماعی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری آب و انژی البته با محدودیت های حراستی و امنیتی مواجه است زیرا این سازه ها سازه های حساسی هستند و نمی شود به راحتی آنها را باز کرد اما می توان در یک تعامل مناسب به سمتی رفت که گردشگری آب و انرژی گسترش یابد.