جداسازي آب شرب از آب خام در شهرها
جداسازي آب شرب از آب خام در شهرها

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به تهيه 600 طرح جداسازي آب شرب از آب خام در شهرها و تصويب 340 طرح در وزارت كشور و ابلاغ آن به شهرداريها، اجراي اين طرح را راهكاري در جهت سازگاري با كم آبي بويژه در مناطق خشك كشور ذكر نمود.

به گزارش اقتصاد بر خط ، مهدي جمالي نژاد كه در نشست فضاي سبز شهري با رويكرد سازگاري با كم آبي در وزارت نيرو سخن مي گفت، افزود: پايه گذاري پروژه ملي “مطالعه، طراحي و احداث شبكه آبرساني و آبياري فضاي سبز شهري” توسط وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه از سال 1379 آغاز شده و تقريبا 65 درصد جمعيت شهري كشور، تحت پوشش مطالعات طرح جداسازي شبكه آب شرب از فضاي سبز قرار دارند، و ميانگين اجراي طرح در شهرداريهاي داراي طرح مصوب، حدوداً 20 درصد مي باشد و ضرورت دارد كه اجراي اين طرح در اولويت مديريت شهري قرار گرفته و متناسب با آن منابع اعتباري لازم در نظر گرفته شود.


روش هاي سازگاري با كم آبي

جمالي نژاد در ادامه برخي روش هاي سازگاري با كم آبي در شهرها را معرفي نمود كه عبارت بود ازاستفاده از گونه هاي گياهي مقاو و كم آب بر و متناسب با اقليم هر منطقه، استفاده از منظر خشك در طراحي سيما و فضاهاي شهري، بازچرخاني آب و استفاده از پساب براي آبياري فضاي سبز شهري و تلاش براي كاهش تبخير در سطح فضاي سبز و منابع روباز آب در شهرها.

وي همچنين اضافه كرد: سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تاكنون 248 دوره آموزش تخصصي فضاي سبز براي كاركنان شهرداري ها برگزار و 13 عنوان كتاب تخصصي در اين زمينه چاپ كرده است.

جمالي نژاد در ادامه به اولويتهاي شهرداري ها در اين حوزه اشاره نمود و به شناسايي و استفاده بهينه از منابع آبي پايدار با اولويت پساب تاسيسات و فاضلاب و ساير آب هاي نامتعارف، توسعه كمربند سبز شهرها با هدف كنترل كالبدي شهر، استفاده از فناوري هاي نوين در توسعه و نگهداشت فضاي سبز نظير پشت بام هاي سبز و فضاي سبز عمودي اشاره نمود.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور در ادامه تاكيد نمود: شناسايي و ثبت اطلاعات و جلوگيري از تخريب باغات شهري و تغيير كاربري آنها و حفظ و احياي باغ هاي عمومي شهري با استفاده از دانش بومي و الگوي سنتي باغ ايراني بايد در اولويت كاري شهرداري ها وشوراها قرار گيرد.

وي همچنين بر آموزش شهروندي و ارتقاء آگاهي هاي عمومي و برنامه ريزي براي جلب مشاركت مردم در اين حوزه و افزايش بهره گيري از ظرفيت واقفين، خيرين، تشكل هاي تخصصي و سمن ها در حوزه فضاي سبز شهري تاكيد نمود.

آب و مسووليتهاي مديريت شهري

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه تعامل و همكاري سازنده وزارت نيرو و وزارت كشور در موضوع آب و مسووليتهاي مديريت شهري را بسيار بااهميت برشمرد و گفت: موضوعات عمده در اين حوزه عبارتند از جداسازي آب شرب از آب خام در شهرها و همچنين مهندسي رودخانه هاي عبوري از شهرها و تفكيك وظايف و مسووليتهاي وزارت نيرو و واحدهاي تابعه آن با شهرداري ها با توجه به عبور حدود 1750 كيلومتر مسيل و رودخانه از شهرها كه نيازمند بهسازي،  لايروبي و مديريت صحيح مي باشند.

جمالي نژاد همچنين گفت: برنامه ريزي براي انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك وزارت نيرو و وزارت كشور در حوزه ماموريت هاي مختلف و مشترك دو دستگاه مراحل نهايي را طي مي كند.

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور همچنين ضمن تاكيد براينكه تعهدات قانوني و مفاد مصوبات هيات وزيران در اين حوزه بصورت جدي بايد در دستور كار شهرداريها قرار گيرد، اظهار كرد: در اين موضوع پيگيري ها و هماهنگي ملي نيز از سوي وزارت كشور بويژه در زمينه هاي قانون هواي پاك و تكليف شهرداري ها به تهيه طرح هاي جداسازي آب شرب از آب خام و عملياتي نمودن آنها و اجراي مفاد مصوبه هيات وزيران در زمينه سند آسيب شناسي فضاي سبز شهري در حوزه تامين اراضي بستر رودخانه ها و تامين پساب در حال انجام است.