جلوگیری از فرار مالیاتی با شناسایی تخصصی تر مودیان مالیاتی
جلوگیری از فرار مالیاتی با شناسایی تخصصی تر مودیان مالیاتی

استاندار تهران گفت: مالک ساختمانی ماهانه ۷۰۰ میلیون تومان اجاره دریافت می کند اما مالیاتی نمی پردازد که این افراد باید شناسایی شوند.

به گزارش اقتصاد بر خط ، انوشیروان محسنی بندپی روز یکشنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: باید روشهای نوین، علمی و تخصصی تر برای شناسایی مودیان مالیاتی داشت تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.


وی یادآورشد: برنامه خاصی برای اخذ مالیات از دستگاه های مختلف ساماندهی شده است اما روز به روز نیازمند این هستیم که از روش های علمی تر و تخصصی تر استفاده کنیم.
محسنی بندپی اظهارداشت: سرجمع سهم استان تهران از درآمدهای مالیاتی استان های کشوربه ۶۸ هزار میلیارد تومان معادل ۵۲ درصد می رسد.


استاندار تهران گفت: هرچه ما در مقاطع سه ماهه، مازاد بر ارقام تعیین شده آن درآمد مالیاتی کسب کنیم این اختیار به استان تهران داده شده است که مبلغ مازاد به مسائل و زیر ساخت های استان اختصاص یابد.** نتوانستیم نارسایی تهران را به مسئولان کشور منتقل کنیم


وی همچنین در جلسه شورای برنامه ریزی استان تهران خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هنوز نتوانستیم واقعیات و نارسایی های موجود استان را به تصمیم سازان ملی به درستی منعکس کنیم.


محسنی بندپی ادامه داد: در سرانه های ورزشی، بیمارستانی، آموزشی و سایر سرانه ها استان تهران محروم ترین استان است.
استاندار تهران گفت: امسال از مجمع نمایندگان استان درخواست کردیم که بودجه تهران براساس درآمدهای آن و در نهایت در این استان هزینه شود.


وی اضافه کرد: استان تهران درآمدهایی از فعالیت های اقتصادی که البته عوارض و مضراتی هم برای شهروندان استان تهران دارد که باید در استان هزینه شوند.


محسنی بندپی افزود: باید کار گروهی برای رصد درآمدهای دستگاه های اجرایی استان تهران تشکیل شود تا بصورت منظم درآمدها و مازاد درآمدها به استان تهران باز گردد.

  • منبع خبر : ایرنا