حمایت از تولیدکنندگان با ضرورت کاهش بوروکراسی اداری در سال رونق تولید
حمایت از تولیدکنندگان با ضرورت کاهش بوروکراسی اداری در سال رونق تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت کاهش بوروکراسی اداری در سال رونق تولید برای حمایت از تولیدکنندگان، گفت: اطاله بررسی پرونده‌ها قابل توجیه نیست.

به گزارش اقتصاد بر خط ، رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: تسریع در امور مربوط به تولیدکنندگان و صنعتگران در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، ضرورت دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی، افزود: عمده تلاش‌های ما برای حمایت از بخش خصوصی و حضور و ورود قدرتمندانه آنها در بخش تولید است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت کاهش بوروکراسی اداری، خطاب به اعضای ستاد تسهیل، بیان کرد: پرهیز از پیچیده کردن مصوبات را در دستور کار قرار دهید و اطاله بررسی‌ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

  • منبع خبر : وزارت صنعت، معدن و تجارت