خدمت مستمر و با کیفیت افزایش رضایت مندی را در پی دارد
خدمت مستمر و با کیفیت افزایش رضایت مندی را در پی دارد

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز گفت: ما باید خدمات خود را با انتظارات مردم همسو کنیم تا شاهد ابراز رضایت آنها باشیم.

به گزارش اقتصاد بر خط ، حسین تقی نژاد در مراسم تودیع و معارفه سرپرست امور اندازه گیری و توزیع گاز و سرپرست امور فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت اظهار کرد: عاقبت بخیری در گرو رضایت مردم است که این رضایت با خدمت ما به مردم به دست خواهد آمد.

این مقام مسئول با اشاره به خط مشی و منشور اخلاقی شرکت گاز استان البرز گفت: باید این دو مورد رعایت شود تا شاهد تداوم کمیت و کیفیت گاز باشیم.

وی در این جلسه با تشکر از تلاش همکاران اظهار داشت: این شرکت با تلاش و زحمت شما توانسته پاسخگوی مشترکان باشد و امروز در این جایگاه قرار بگیرد.

تقی نژاد با برشمردن عناصر یک فرد توانمند، شناسایی توانمندی های افراد را از هنرهای یک مدیر دانست و تصریح کرد: داشتن هوش ذاتی، آگاهی ها و مهارت از ویژگی های افراد توانمند است.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز تاکید کرد: به تک تک همکاران افتخار می کنم و از همه شما انتظار دارم بزرگ فکر کنید، چرا که دنیا فقط یک سازمان نیست. شاید یک روز مدیرعامل سازمانی شدید در نتیجه باید بتوانید بزرگ فکر کنید تا بتوانید اهداف سازمان را تحقق ببخشید.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز در ادامه فراز و نشیب ها را  فرصتی برای رشد انسان دانست و گفت: همین فراز و نشیب ها است که انسان را با تجربه و پخته می کند.