رشد ۲۰ درصدی قیمت برنج و ۷۶ درصدی گاو زنده در پاییز ۹۷
رشد ۲۰ درصدی قیمت برنج و ۷۶ درصدی گاو زنده در پاییز ۹۷

مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و خدمات کشاورزی در پاییز ۹۷ را منتشر کرد که بر این اساس قیمت برنج ۱۹.۸ درصد و گاو زنده ۷۶ درصد نسبت به پاییز ۹۶ افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد بر خط، براساس اعلام مرکز آمار، در پاییز سال ١٣٩٧، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه ای ١٢٧٣٧ ریال و برنج ۱۲۰۶۰۷ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩۶ به ترتیب ۲۰.۳ و ۱۹.۸ درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز ۶٩۶٨۵ و لوبیا چیتی ۹۰۴۷۸ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۳۳.۵ و ۱۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه ۱۰۴۶۸، خربزه ۱۲۰۵۰ و خیار ١٩٢۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ۹۱.۴، ۱۹۶.۲ و ۵۲.۹ درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت سیب زمینی ١٣٣٩۴ و پیاز ۱۰۴۷۷ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱۷.۵ و ۲۴.۳ درصد افزایش داشته ­است. به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ١٩٢٩٨ و بادمجان ٢٣٢٩٣ ریال بوده که به ترتیب ۲۸۸.۹ و ۲۲۶.۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است. در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه ١٣١٨۴ و ذرت علوفه ای ٢۴٢٢ ریال بوده که نسبت به پاییز ٩۶ به ترتیب ۴۸.۸ و ۳۳.۲ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ۲۸۹۰۸ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد. در بخش میوه‌های دانه ‌دار، متوسط قیمت سیب درختی ٣١٣٩٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۳۷.۹ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ٢٨۶٩٣ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۱۰۷.۸ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ۲۳۰۸۵۸ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٢۴١۵٩۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۴.۲ و ۷۶.۲ درصد افزایش نشان می دهد. در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۳۰۰۷۰ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٧٨۵٧ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩۶ به ترتیب ۷.۳ و ۵۰.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١٧٧٢١٢۵ ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١٣۴۶۶٧۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰.۹ و ۲۲.۶ درصد افزایش داشته است. در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۵٩۶١۶٩ ریال و دستمزد میوه چین زن ۴٧۶١٧١ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ٩۶ به ترتیب ۱۵ و ۱۱ درصد افزایش داشته است. و نیز دستمزد کارگر تنک کار مرد ۵۶٩۶١٢ ریال و دستمزد تنک کار زن ۳۸۹۴۶۰ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ۲۰.۵ و ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم،