ظرفیت تولید محصولات مختلف پتروشیمی در سال 57 حدود سه میلیون تن بود که با رشد 22 برابری تا پایان امسال به مرز 66 میلیون تن افزایش می یابد.

به گزارش اقتصاد بر خط ، توسعه صنعت پتروشیمی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف کاهش خام فروشی مورد توجه قرار گرفت و در بخش های مختلف این صنعت، رکوردهایی به ثبت رسیده است.
صنعت پتروشیمی به علت مصرف گاز به عنوان خوراک اولیه، دسترسی به سواحل طولانی، همجواری با بازارهای هدف و وجود شمار زیاد کارشناسان، دارای جذابیت هایی برای سرمایه گذاران است.


صنعت پتروشیمی ایران با وجود چالش های مختلف در مسیر توسعه خود همچنان روند توسعه خود را با شتاب طی می کند و با توجه به وجود زیرساخت های مناسب در کشور این صنعت می تواند به یکی از سودآورترین صنایع ایران تبدیل شود.


به گزارش شنبه تارنمای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت تولید محصولات مختلف پتروشیمی در سال 57 حدود سه میلیون تن بود که تا پایان امسال این رقم به 65.8 میلیون افزایش می یابد.
6 مجتمع تولیدی صنعت پتروشیمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فعال بود که شمار آنها اکنون به 54 مجتمع رسیده است.


در سال 1357 فقط 17 نوع محصول پتروشیمی تولید می شد اما اکنون با توجه به روند رو به رشد این صنعت تا پایان امسال، شمار تولید این محصولات به 121 نوع افزایش می یابد.
تولید محصولات پتروشیمی در سال 57 بیش از یک میلیون و 600 هزار تن بود که این رقم بر اساس پیش بینی ها تا پایان امسال به 55 میلیون تن می رسد.
براین اساس میزان صادرات در سال 57 معادل 600 هزار تن بود که برآورد می شود این رقم تا پایان امسال به بیش از 21 میلیون تن افزایش یابد.


همچنین ارزش صادرات محصولات پتروشیمی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ناچیز بود، امسال به 12 میلیارد و 760 میلیون دلار می رسد.

  • منبع خبر : ایرنا