ظرفیت تولید محصولات مختلف پتروشیمی در سال 57 حدود سه میلیون تن بود که با رشد 22 برابری تا پایان امسال به مرز 66 میلیون تن افزایش می یابد.

به گزارش اقتصاد بر خط ، توسعه صنعت پتروشیمی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف کاهش خام فروشی مورد توجه قرار گرفت و در بخش های مختلف این صنعت، رکوردهایی به ثبت رسیده است.
صنعت پتروشیمی به علت مصرف گاز به عنوان خوراک اولیه، دسترسی به سواحل طولانی، همجواری با بازارهای هدف و وجود شمار زیاد کارشناسان، دارای جذابیت هایی برای سرمایه گذاران است.


صنعت پتروشیمی ایران با وجود چالش های مختلف در مسیر توسعه خود همچنان روند توسعه خود را با شتاب طی می کند و با توجه به وجود زیرساخت های مناسب در کشور این صنعت می تواند به یکی از سودآورترین صنایع ایران تبدیل شود.


به گزارش شنبه تارنمای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت تولید محصولات مختلف پتروشیمی در سال ۵۷ حدود سه میلیون تن بود که تا پایان امسال این رقم به ۶۵.۸ میلیون افزایش می یابد.
۶ مجتمع تولیدی صنعت پتروشیمی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فعال بود که شمار آنها اکنون به ۵۴ مجتمع رسیده است.


در سال ۱۳۵۷ فقط ۱۷ نوع محصول پتروشیمی تولید می شد اما اکنون با توجه به روند رو به رشد این صنعت تا پایان امسال، شمار تولید این محصولات به ۱۲۱ نوع افزایش می یابد.
تولید محصولات پتروشیمی در سال ۵۷ بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود که این رقم بر اساس پیش بینی ها تا پایان امسال به ۵۵ میلیون تن می رسد.
براین اساس میزان صادرات در سال ۵۷ معادل ۶۰۰ هزار تن بود که برآورد می شود این رقم تا پایان امسال به بیش از ۲۱ میلیون تن افزایش یابد.


همچنین ارزش صادرات محصولات پتروشیمی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ناچیز بود، امسال به ۱۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار می رسد.

  • منبع خبر : ایرنا