روز قدس، روز اسلام
روز قدس، روز اسلام

ناصر مقدم در پیامی روز قدس، روز رستاخیز استکبارستیزی را تبریک گفت

به گزارش اقتصادبرخط و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ، مقدم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در پیامی روز قدس، روز رستاخیز استکبارستیزی را تبریک گفت .

مقدم افزود : روز قدس، روز تجلی شکوه و عظمت امت اسلامی، رستاخیز استکبار ستیزی ملل مسلمان جهان، روز وحدت همه انسان های حقیقت خواه و عدالت دوست، روزهِ گره خوردن بازوانِ توانای امت اسلامی و روز ستیز همیشگی با صهیونیسم و امپریالیسم غارتگر است.

روز قدس، روز کنار گذاشتن سلیقه ها و پیوستن قطره ها به اقیانوس جاری انسان هاست. روز قدس، روز بازتابِ خشمِ خروشانِ خلق های ستم دیده و طوفانی شدن غیرت های مقدس مردمی است که نفرت خویش را علیه اسرائیل غاصب با شعارهایشان ابراز می کنند.