سرپرست معاونت امور مطبوعاتی منصوب شد
سرپرست معاونت امور مطبوعاتی منصوب شد

محمد مهدی احمدی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی فرهنگ و ارشاد طی حکم سید عباس صالحی به عنوان سرپرست معاونت امور مطبوعاتی منصوب شد.

به گزارش اقتصاد بر خط، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکمی، محمد مهدی احمدی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی منصوب کرد.

منیع: خبرآنلاین