مجلس چه کاری باید بکند که مشکل کشور حل شود؟+ویدیو
مجلس چه کاری باید بکند که مشکل کشور حل شود؟+ویدیو

گزارش اقتصاد برخط: مجلس فقط نمی تواند به تنهایی مشکلات کشور را. حل کند، باید رسانه ها، نخبگان، مدیران و رهبران پای کار بیایند و برای آبادانی کشور تلاش کنند.

در این دوره از مجلس آدم های دلسوز و قابل توجهی هستند. حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ نفر آدم دلسوز وجود دارد و حدود ۱۰۲ نفر آمدند مجلس تا مشکلات خودشان را حل کنند.