مصطفی سعیدی سیرایی سرپرست شهرداری فردیس شد
مصطفی سعیدی سیرایی سرپرست شهرداری فردیس شد

عصر امروز مصطفی سعیدی سیرایی به عنوان سرپرست شهرداری فردیس معرفی شد و از زحمات محمد خسروزاده قدردانی شد.

به گزارش اقتصادبرخط؛ شورای شهر فردیس عصر امروز با اتفاق آرا در جلسه غیر علنی شورای شهر، تصمیم به برکناری محمد خسروزاده کردند.

از همین رو مصطفی سعیدی سیرایی به عنوان سرپرست شهرداری فردیس انتخاب شد و از زحمات محمد خسروزاده شد.

گفتنی است مصطفی سعیدی سیرایی به عنوان کاندیدای نماینده مجلس دوره دهم شرکت کرده بود.

این چهارمین انتخاب شورای شهر فردیس برای مدیریت شهر است؛ پیش از این مسعود نجفی به عنوان سرپرست شهرداری فردیس فعالیت کرده است، همچنین منوچهر غفاری نخستین شهردار این بود.