افزایش۲۰ درصدی نرخ کرایه اتوبوس
افزایش۲۰ درصدی نرخ کرایه اتوبوس

نرخ کرایه اتوبوس از امروز ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش اقتصاد بر خط ؛ اعضای شورای شهر تهران همزمان با بررسی بودجه ۹۸شهرداری تهران با افزایش ۲۰درصدی قیمت اتوبوس موافقت کردند. افزایش نرخ اتوبوس از روز گذشته در همه خطوط اعم از تندرو و عادی اجرایی شده است. 

همچنین به گفته پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی کسانی که در خطوط عادی به جای پرداخت پول نقد از کارت بلیت استفاده کنند، شامل ۱۰تا ۲۰درصد« بسته به مسیر» تخفیف شهرداری خواهند شد.

نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی در سال1398 518x600 - افزایش20 درصدی نرخ کرایه اتوبوس

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین