افزایش20 درصدی نرخ کرایه اتوبوس
افزایش20 درصدی نرخ کرایه اتوبوس

نرخ کرایه اتوبوس از امروز ۲۰درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش اقتصاد بر خط ؛ اعضای شورای شهر تهران همزمان با بررسی بودجه 98شهرداری تهران با افزایش 20درصدی قیمت اتوبوس موافقت کردند. افزایش نرخ اتوبوس از روز گذشته در همه خطوط اعم از تندرو و عادی اجرایی شده است. 

همچنین به گفته پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی کسانی که در خطوط عادی به جای پرداخت پول نقد از کارت بلیت استفاده کنند، شامل 10تا 20درصد« بسته به مسیر» تخفیف شهرداری خواهند شد.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین