یک موسسه تحقیقاتی پیش بینی کرد در اوایل دهه ۲۰۲۰ به نقطه اوجی خواهیم رسید که در آن خودروهای الکتریکی نسبت به خودروهای موتوری بنزینی ارزان تر می شوند .

به گزارش اقتصاد بر خط، شرکت مشاوره مکنزی پیش بینی می‌کند کاهش هزینه مالکیت خودرو هایی که با باتری کار میکنند باعث تغییر سریع از اتومبیل های پر مصرف بنزینی به خودروهای الکتریکی در جاده های جهان شود . 

گزارش این شرکت از دورنمای انرژی جهان در ۲۰۱۹ نشان می دهد هزینه باطری های خودرو های الکتریکی تا ۲۰۳۰، دو سوم کاهش می یابد. در اوایل دهه ۲۰۲۰ به نقطه اوجی خواهیم رسید که در آن خودروهای الکتریکی نسبت به خودروهای موتوری بنزینی ارزان تر می شوند . 

زمانبندی برابری هزینه کلی مالکیت خودروهای الکتریکی در آمریکا و چین با اروپا قابل مقایسه است. چین کمی زودتر و آمریکا کمی دیرتر به اروپا می‌رسند، بستگی دارد به مالیات بر سوخت و سوبسیدهایی که به خودروهای الکتریکی می دهند . 

به گزارش مکنزی، پس از این نقطه اوج، ملاحظات اقتصادی به تنهایی برای تسریع رشد فروش خودروهای الکتریکی کافیست. رانندگی خودکار  انگیزه بیشتری برای الکتریکی شدن خودروها ایجاد می‌کند. بهبود تکنولوژی های مربوط به باطری یعنی حتی کامیون هایی که مسافت های طولانی را طی می کنند، در نیمه دوم دهه آینده الکتریکی می‌شوند که از نظر اقتصادی به صرفه است . 
دیدگاه مکنزی نسبت به الکتریکی کردن بخش حمل و نقل این گونه است : 
_فروش خودروهای الکتریکی تا ۲۰۳۵ به صد میلیون دستگاه می رسد . 
_فروش خودروهای مسافربری که با باطری کار میکنند تا ۲۰۵۰ ، ۶۰ برابر میشود
_تا ۲۰۳۵ ، ۴۰ میلیون خودروی الکتریکی در چین و کشورهای پیشرفته در جاده ها خواهند بود . 
_برای برطرف کردن نیاز خودروهای الکتریکی، لازم است تا ۲۰۳۵ ، سالانه ۲.۴ میلیون ایستگاه شارژ راه اندازی شود . 
_تا ۲۰۵۰ ، ۲۷ در صد تقاضای برق جهان مربوط به حمل و نقل جاده ای خواهد بود‌.سهم بخش حمل و نقل از مصرف برق ، اکنون کمتر از یک درصد است . 
_تقاضا برای برق در اوایل دهه ۲۰۳۰ افزایش می یابد . 


دیدگاه خوشبینانه مکنزی در مورد  الکتریکی شدن حمل و نقل، بر خلاف مطالعات اخیر آمریکاست که پیش بینی می کنند فروش خودروهای الکتریکی در آینده کند خواهد شد . 

منیع:خبرگزاری اویل پرایس