یک موسسه تحقیقاتی پیش بینی کرد در اوایل دهه ۲۰۲۰ به نقطه اوجی خواهیم رسید که در آن خودروهای الکتریکی نسبت به خودروهای موتوری بنزینی ارزان تر می شوند .

به گزارش اقتصاد بر خط، شرکت مشاوره مکنزی پیش بینی می‌کند کاهش هزینه مالکیت خودرو هایی که با باتری کار میکنند باعث تغییر سریع از اتومبیل های پر مصرف بنزینی به خودروهای الکتریکی در جاده های جهان شود . 

گزارش این شرکت از دورنمای انرژی جهان در 2019 نشان می دهد هزینه باطری های خودرو های الکتریکی تا 2030، دو سوم کاهش می یابد. در اوایل دهه 2020 به نقطه اوجی خواهیم رسید که در آن خودروهای الکتریکی نسبت به خودروهای موتوری بنزینی ارزان تر می شوند . 

زمانبندی برابری هزینه کلی مالکیت خودروهای الکتریکی در آمریکا و چین با اروپا قابل مقایسه است. چین کمی زودتر و آمریکا کمی دیرتر به اروپا می‌رسند، بستگی دارد به مالیات بر سوخت و سوبسیدهایی که به خودروهای الکتریکی می دهند . 

به گزارش مکنزی، پس از این نقطه اوج، ملاحظات اقتصادی به تنهایی برای تسریع رشد فروش خودروهای الکتریکی کافیست. رانندگی خودکار  انگیزه بیشتری برای الکتریکی شدن خودروها ایجاد می‌کند. بهبود تکنولوژی های مربوط به باطری یعنی حتی کامیون هایی که مسافت های طولانی را طی می کنند، در نیمه دوم دهه آینده الکتریکی می‌شوند که از نظر اقتصادی به صرفه است . 
دیدگاه مکنزی نسبت به الکتریکی کردن بخش حمل و نقل این گونه است : 
_فروش خودروهای الکتریکی تا 2035 به صد میلیون دستگاه می رسد . 
_فروش خودروهای مسافربری که با باطری کار میکنند تا 2050 ، 60 برابر میشود
_تا 2035 ، 40 میلیون خودروی الکتریکی در چین و کشورهای پیشرفته در جاده ها خواهند بود . 
_برای برطرف کردن نیاز خودروهای الکتریکی، لازم است تا 2035 ، سالانه 2.4 میلیون ایستگاه شارژ راه اندازی شود . 
_تا 2050 ، 27 در صد تقاضای برق جهان مربوط به حمل و نقل جاده ای خواهد بود‌.سهم بخش حمل و نقل از مصرف برق ، اکنون کمتر از یک درصد است . 
_تقاضا برای برق در اوایل دهه 2030 افزایش می یابد . 


دیدگاه خوشبینانه مکنزی در مورد  الکتریکی شدن حمل و نقل، بر خلاف مطالعات اخیر آمریکاست که پیش بینی می کنند فروش خودروهای الکتریکی در آینده کند خواهد شد . 

منیع:خبرگزاری اویل پرایس