صحن علنی مجلس تنها فرصت باقی‌مانده برای حل و فصل مشکلات یارانه در بودجه ۱۳۹۸ بود و انتظار می‌رفت راهکار یا تغییری در نحوه توزیع یارانه نقدی ایجاد کند، اما با مصوبات نمایندگان نه‌تنها هیچ تصمیمی برای جلوگیری از هدر رفت منابع در توزیع نقدی یارانه گرفته نشد، بلکه حدود ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر می‌توانند بار دیگر با خیال راحت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت کنند.

به گزارش اقتصاد بر خط، طی سال‌های گذشته با وجود بحث‌ها و تکالیفی که در بودجه برای دولت به منظور غربالگری یارانه‌ بگیران پردرآمد مطرح بوده، هیچ تغییر خاصی در این زمینه ایجاد نشده است.

این در حالی است که برای سال آینده نیز دولت راهکار دیگری در لایحه بودجه پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه یارانه‌بگیران را به طور استانی و با تفویض اختیار به استانداران شناسایی و حذف کنند. اما این طرح دولت نیز در جریان بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق حذف شد و پیشنهاد حذف سه دهک بالایی در بودجه باقی ماند.

با ورود لایحه به مجلس در حالی که این انتظار وجود داشت که حداقل پیشنهاد تازه‌ای مطرح شده و پرداخت‌های نقدی به نوعی دیگر پیش برود، در پایان بررسی‌ها بار به مانند سال‌های قبل حذف سه دهک بالایی مورد توجه قرار گرفت و تاکید شد که دولت با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌ بگیران اقدام کند.

البته در زمان بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها نظراتی برای غربالگر، و حذف پردرآمدها وجود داشت که با مخالفت‌هایی نیز مواجه شد؛ به طوری که برخی نمایندگان پیشنهاد کردند یارانه نقدی فقط به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و کسانی که در نوبت این نهاد قرار دارند، داده شود.


خانواده‌های بدسرپرست و بی‌سرپرست

همچنین زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست خانوار و متقاضی آنها و فرزندان آنها و کسانی که مشمول هستند یارانه دریافت کرده یا نیاز خود را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کنند. اما در مقابل مخالفان معتقد بودند که در حال حاضر در حاشیه شهرهای بزرگ خانواده‌هایی هستند که حاضر نیستند به کمیته امداد امام خمینی (ره) مراجعه کرده و در نهایت از طریق یارانه امرار معاش می‌کنند. این شامل برخی از خانواده‌های بدسرپرست و بی‌سرپرست هم می‌شود و کارمندان و بازنشستگان نیز بعضاً محتاج یارانه نقدی هستند که نباید آنها را از دریافت مستثنی کرد.


برخی خانواده‌ها با یارانه نقدی امرار معاش می‌کنند

البته این نظر نمایندگان در حالی مطرح می‌شود و می‌گویند که “برخی خانواده‌ها با یارانه نقدی امرار معاش می‌کنند” که باید گفت، حتی اگر یک خانواده پنج نفره هم باشد و یارانه آنها در هر ماه به حدود ۲۳۰ هزار تومان برسد، در شرایط موجود تورمی و اوضاع اقتصادی آیا این ۲۵۰ هزار تومان دردی از این خانوارها دوا می‌کند که اصرار بر پرداخت این یارانه وجود دارد. آن‌هم در شرایطی که دولت می‌تواند با حذف پردرآمدها و کاهش هزینه در توزیع نقدی، رقم ۴۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای توزیع بین ۷۸ میلیون نفر کنار گذاشته، بین تعداد کمتر و با مبلغ بیشتری پرداخت کند که همین خانوارهایی که راه معاش آنها یارانه نقدی است بتوانند منابع بیشتری دریافت کنند.

در هر حال با نحوه تصمیم‌گیری مجلس و دولت، موضوع غربالگری یارانه‌بگیران همچنان در حاشیه خود باقی ماند و در این حالت برای سال آینده هم هیچ امیدی به ورود دولت برای حل و فصل این معضل بزرگ وجود ندارد.

منبع: ایسنا