واگذاری مطالعه گسل ها در کلان شهرها به وزارت راه و شهرسازی نادرست است
واگذاری مطالعه گسل ها در کلان شهرها به وزارت راه و شهرسازی نادرست است

دانشیار پژوهشکده علوم زمین گفت: واگذاری مطالعه گسل ها در کلان شهرها به وزارت راه و شهرسازی نادرست است و متولی اصلی مطالعه گسل، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور محسوب می شود.

به گزارش اقتصاد بر خط، جلیل قلمقاش توضیح داد: دوم اردیبهشت امسال نمایندگان مجلس به هنگام بازنگری لایحه مدیریت بحران «وزارت راه و شهرسازی را موظف ساختند تا با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسلها با اولویت کلانشهرها به همراه دستورالعملهای فنی، نحوه ساختمان سازی در حریم گسل ها را تهیه کند».


وی افزود:


مجلس در حقیقت مسئولیت مطالعه گسلهای کشور را به وزارت راه و شهرسازی سپرده و در زمانی که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و تمام ارگانهای پژوهشی و اجرایی کشور درگیر مطالعه و کنترل سیلاب در مناطق جنوبی و شمالی کشور و ساماندهی هموطنان درگیر در سیل بودند، آن را مصوب ساخت.
قلمقاش گفت: احتمال می رود این مصوبه بدون مشورت با وزیر صنعت و سرپرست سازمان زمین شناسی در جریان رسیدگی به لایحه مدیریت بحران انجام شده باشد. 


وی افزود: نگاهی دقیق به ماموریتهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد، مطالعه گسل ها در وظایف این وزارتخانه تعریف نشده و طبق قوانین موجود وزارت راه وشهر سازی مسئولیت تامین راه های کشور، اداره امور ترابری کشور، تعیین مراکز جمعیتی، تامین رفاه اجتماعی و راهبری تحقیقات ساختمانی به منظور ایمن سازی ساختمان ها در قبال حوادث طبیعی را برعهده دارد.


همچنین استفاده بهتر از منابع و مصالح محلی و افزایش کیفیت مصنوعات ساختمان و هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرح ها و ساختمانهای دولتی و عمومی در سطح کشور به عنوان دیگر وظایف این وزارتخانه است.


قلمقاش گفت: سوال اصلی اینکه چگونه وظیفه خطیر و کاملا علمی-پژوهشی گسل ها به وزارت راه و شهر سازی محول شده و این وزارت دارای مرکز تحقیقات راه و شهرسازی است که مسئولیت آن تحقق و گسترش وظایف پژوهشی و آموزشی وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های حمل و نقل، راه، ساختمان و مسکن و معماری و شهرسازی ‌است.


وی خاطرنشان ساخت:


بررسی وظایف مرکز تحقیقات راه وشهر سازی وزارتخانه مربوطه نشان می دهد، در وظایف این مرکز کمترین اثری از مطالعه گسل دیده نمی شود. 
قلمقاش یادآور شد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال ۱۳۳۸ به شکل رسمی مسئول مطالعات زمین شناسی کشور بوده و در ۶۰ سال گذشته این سازمان، زمین شناسی کشور را مطالعه و نتایج آنها را در قالب نقشه و گزارش های زمین شناسی در مقیاس یک ۲۵۰ هزارم و یک ۱۰۰ هزارم به گونه ای منظم برای سرتاسر کشور منتشر ساخته است.


وی گفت: سازمان زمین شناسی در دهه گذشته نقشه لرزه زمین ساخت کشور، خاورمیانه و کشورهای منطقه اکو را تهیه و منتشر ساخته و علاوه براین نقشه لرزه زمین ساخت جهان با همکاری سازمان زمین شناسی ایران تهیه و منتشر شده است.


وی اضافه کرد: سازمان زمین شناسی در چند سال گذشته با استفاده از اعتبارات خود طرح تدقیق گسلهای فعال در محدوده کلان شهرها را آغاز و در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمان، کرج و شیراز تهیه کرده است.
قلقماش تاکید کرد: مسئولیت مطالعه و موقعیت یابی گسل های فعال در تمام کشورها با سازمان زمین شناسی است که از جمله می توان استرالیا، کانادا، آمریکا و ترکیه را نام برد.


وی پیشنهاد داد: شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی در ارتباط به موضوع مزبور را با نظر کارشناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اصلاح نماید که در واقع مسئولیت مطالعه و تهیه نقشه های گسل های کشور با اولویت کلان شهرها به عهده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار گیرد.