وزارت راه و شهرسازی در پی‌نهای شدن قراردادی، به جمع بیمه گذاران تجارت‌نو پیوست.

به گزارش افتصاد بر خط، به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ علیرضا بنی‌اسدی قائم مقام مدیرعامل با اعلام این خبرافزود: به واسطه این قرارداد تمامی کارکنان وزارتخانه راه و شهرسازی رتحت پوشش بیمه درمان بیمه تجارت‌نو قرارگرفتند.

وی با تاکید براینکه مجموعه تجارت‌نو درصدد است همانند سایر بیمه گذاران خدمات شایسته و درخور شانی به کارکنان این وزارتخانه نیزارائه دهد، گفت: خدمت رسانی مطلوب اصلی ترین هدف بیمه تجارت‌نو است که با توجه به جایگاه ویژه بیمه گذاران جدید خانواده تجارت‌نو، همکاران‌ بخش درمان تمامی تلاش خود راخواهند کرد تا ارائه خدمات دراین حوزه به بهترین شکل صورت گیرد.

بنی اسدی اظهارداشت: در نتیجه ارج نهادن به بیمه گذاران وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود ضمن ایجاد بستری مناسب جهت گسترش همکاری فی مابین در سایر حوزه ها، امکان  تعاملات بیشتر درسنوات آتی نیز فراهم شود.

منبع: روابط عمومی بیمه تجارت نو