گپی خودمانی با قاضی پرونده‌های جنجالی (فیلم)
گپی خودمانی با قاضی پرونده‌های جنجالی (فیلم)

از انتقاد به قوانينی که برای حقوقدان‌ها نوشته شده تا افشای فيش حقوقی با قاضی مسعودی مقام