نشست تشکل‌های حوزه ساخت و صنعت با هیات رئیسه اتاق ایران | اقتصاد بر خط