ابلاغ دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه
ابلاغ دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس کل سازما مالیاتی ابلاغ شد.

به گزارش اقتصاد بر خط  ، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه - ابلاغ دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه
ابلاغ دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه - ابلاغ دستورالعمل مالیاتی خریداران سکه
  • منبع خبر : مهر