ابلاغ شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی
ابلاغ شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصاد بر خط ،سازمان امور مالیاتی کشور امروز (سه شنبه) اعلام کرد: این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند صادر شده است.

«محمد قاسم پناهی» اظهار داشت: همه اطلاعات مربوط به
خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور
مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می کنند.

وی در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقی

قی نیز گفت: همه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها ارسال می شود.

پناهی تاکید کرد: در خصوص آن دسته از مودیانی که
مبادرت به خرید ارز کرده و فاقد پرونده مالیاتی مشاغل هستند، ابتدا تشکیل پرونده
مالیاتی صورت گرفته و نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مودیان
مزبور اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه رسیدگی مالیاتی به پرونده اشخاص
مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می شود، اعلام کرد: در مواردی که مودی دارای
پرونده مالیاتی باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی باشد و قبلا
مالیات آن تشخیص و مطالبه شده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت
نخواهد داشت. اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلا به
نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین
درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان
کرد: در صورتی که فعالیت مودی، خرید و فروش ارز نباشد، اسناد و مدارک به دست آمده
ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته و یا براساس اطلاعات به دست آمده از
تراکنش های بانکی اشخاص و مطابق با مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام
می شود.

  • منبع خبر : ایرنا