تشکیل سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال
تشکیل سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال با هدف توانمندسازی اقتصادی برای انجام ماموریت فدراسیون فوتبال در سطح ملی و بین المللی تشکیل می شود.

به گزارش اقتصاد بر خط، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز رییس و جمعی از اعضای فدراسیون فوتبال با وی اظهار داشت: در این جلسه مهم ترین دغدغه اعضای فدراسیون فوتبال این بود که درآمدها با هزینه هایشان همخوانی ندارد و آنان به دنبال روش های درآمدی بودند.

وی افزود: در راستای این موضوع بنده پیشنهاد تشکیل سازمان اقتصادی برای فدراسیون فوتبال را ارائه کردم و قرار شد به زودی این ازمان تشکیل شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هدف از تشکیل این سازمان، توانمند سازی اقتصادی برای انجام ماموریت های فدراسیون فوتبال در سطح ملی و بین المللی است.

پورابراهیمی با بیان این که این جلسات با اعضای فدراسیون فوتبال ادامه می یابد گفت: در جلسه بعدی تمامی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حضور خواهند داشت.

  • منبع خبر : فارس