حاشیه های انتخابات در اتاق بازرگانی البرز، شایعه یا واقعیت!
حاشیه های انتخابات در اتاق بازرگانی البرز، شایعه یا واقعیت!

اعتراض به فرایند انتخابات اتاق بازرگانی البرز را تشکل ها و افراد حقیقی به رفتار اتاق ایران در تایید صلاحیت رد شدگان استارت زده اند و سپس رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز در یک مصاحبه جزییات بیشتری را مطرح کرده ، جزییاتی که متوجه نقص قانونی و آیین نامه های اجرایی مرتبط است.

به گزارش اقتصاد بر خط، اسماعیل حیدرپور – انتخابات اتاق بازرگانی البرز که قرار است همزمان با سراسر کشور اوایل اسفند ماه امسال برگزار شود حواشی برای انتخابات اتاق های بازرگانی کشور در همه دوره ها وجود داشته، ولی این بار حاشیه ها به تایید صلاحیت ها رسیده و عملکرد  اتاق ایران را در خصوص تایید کردن رد صلاحیت شدگان هیات های استانی از سوی اتاق ایران با علامت سوال های بیشماری مواجه بوده است

البرز هم از جمله استان هایی بوده است که انتخابات اتاق بازرگانی آن در دوره های گذشته کم و بیش با حاشیه همراه بوده و اکنون این موضوع به اوج خود رسیده است.

اعتراض به فرایند انتخابات اتاق بازرگانی البرز را تشکل ها و افراد حقیقی به رفتار اتاق ایران در تایید صلاحیت رد شدگان استارت زده اند و سپس رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز در یک مصاحبه جزییات بیشتری را مطرح کرده ، جزییاتی که متوجه نقص قانونی و آیین نامه های اجرایی مرتبط است.


دوگانگی و تناقض بین هیات استان و هیات عالی نظارت در اتاق ایران مورد قبول نیست

جهانگیر شاهمرادی گفت: یکی از اعترضات ما این است که در حالی که هیات نظارت بر انتخابات در یک استان نسبت به رد شخصی اقدام میکند قطعا هر اعتراضی به این موضوع باید در خود استان اتفاق بیوفتد و شخص در مورد  تصمیمی که گرفته شده در خود هیات استان پیگیر باشد و این دوگانگی و تناقض بین هیات استان و هیات عالی نظارت در اتاق ایران از نظر ما مورد قبول نیست.

جهانگیر شاهمرادی  افزود: متاسفانه در اعلام اسامی تایید شدگان با مشکلاتی مواجه بوده ایت . تعدادی که از سوی ما تایید شده اند از سوی اتاق رد و افرادی که رد شده اند از سوی اتاق تایید شده اند در حالی که هیات استان برای تمامی رد و تایید های خود ادله و مستندات ارائه داده اما اتاق ایران از ارائه ادله و مستندات در رد تصمیمات هیات استانی امتناع می ورزد.

وی گفت: ما در نامه ای به اتاق بازرگانی ایران خواهان تجدید نظر و ارائه ادله هیات عالی نظارت بر اتاق استان شدیم اما همچنین هیچ پاسخی دریافت نشده است.


انتخابات به وسیله هیات نظارت و زیر نظر انجمن نظارت انجام می شود

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان نیز در تایید عملکرد هیات استانی گفت: بر اساس ماده ۵ آیین نامه اتاق بازرگانی؛ انتخابات به وسیله هیات نظارت و زیر نظر انجمن نظارت انجام می شود و اعضای هیات نظارت با معرفی رئیس اتاق بازرگانی از بین اعضای خوشنام اتاق معرفی می شوند و یک نفر هم نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.


شرایط انتخاب هیات نظارت هم طبق قانون و آیین نامه های مرتبط شفاف و مشخص است

شاهمرادی افزود: شرایط انتخاب هیات نظارت هم طبق قانون و آیین نامه های مرتبط شفاف و مشخص است که شامل نداشتن سابقه کیفری، اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی، داشتن کارت عضویت فعال، خوشنام بودن وعدم نامزدی برای هیات نمایندگی اتاق است  و اعضای هیات نظارت کار احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات نمایندگی اتاق بازرگانی و برگزاری انتخابات را بر عهده دارند و احکامشان از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران صادر می شود و این هیات تا پایان کار انتخابات مسئولیت برگزاری این رویداد صنفی را بر عهده دارد.

سرنوشت داوطلبان رد صلاحیت

وی وظایف این هیات را هم برابر قانون و آیین نامه های مرتبط شفاف توصیف کرد و اظهار داشت: هیات نظارت پس از ثبت نام داوطلبان کار احراز صلاحیت داوطلبان را براساس آیین نامه انتخابات اتاق بر عهده داشته و افرادی از داوطلبان که صلاحیتشان در هیات نظارت رد شد می توانستند ظرف سه روز پس از دریافت ابلاغیه اعتراض خود را به انجمن نظارت به عنوان ناظر بالادستی ارائه دهند اما با ورود اتاق ایران به این موضوع و مداخله در تایید و رد صلاحیت ها موضوع دچار پیچیدگی شده است.


احراز صلاحیت در شورای عالی انجمن نظارت، بالاترین مرجع نظارتی انتخابات انجام خواهد شد

با این اوصاف اگر صلاحیت فردی در انجمن نظارت رد شد و فرد بار دیگر اعتراض داشت  ، احراز صلاحیت در شورای عالی انجمن نظارت، بالاترین مرجع نظارتی انتخابات انجام خواهد شد و نظر این شورا قطعی و لازم الاجر می شود و امکان هرگونه اعمال نظر شخصی در فرایند انتخابات با توجه به صراحت قانون و سلسله مراتب پیش بینی شده برای حق خواهی غیرممکن است.

با این وصف حتی اگر ادعایی در باره رعایت نکردن اصل عدالت در تایید و یا رد صلاحیت ها  و حتی نتایج انتخابات وجود داشته باشد، قانون راه را مشخص کرده است که مدعیان باید مستنداتشان را به هیات نظارت استانی و یا حتی اتاق ایران ارائه کنند تا افراد جدیدی انتخاب شوند.


حامیان حقوق بازرگانان و تولید کنندگان

در حال که در ابتدای مسیر انتخابات اتاق بازرگانی قرار داریم، طرح مسایلی چون رد تصمیمات مستند و قانونی هیات استان و مداخله در آن تنها به حاشیه های انتخابات دامن میزد. حال سوال اساسی از اتاق ایران این است که با اعلام رد و یا تایید صلاحیت برخی از سوی هیات های استانی و تایید یا رد آنها توسط اتاق ایران ، افرادی که فاقد کارت بازرگانی بوده و یا کارت آنها ابطال شده است و از پرداخت مطالبات اتاق سر باز زده اند، چگونه میتوانند حامی حقوق بازرگانان و تولید کنندگان باشند ؟

منبع: خبرآنلاین