حفاری ۲۳ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی نیمه نخست امسال تکمیل می‌شود
حفاری ۲۳ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی نیمه نخست امسال تکمیل می‌شود

پروژه حفاری ۲۳ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی تا پایان نیمه نخست امسال تکمیل می‌شود.

به گزارش اقتصاد بر خط ، جهانگیر شجاعی، سرپرست پروژه ۲۰ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری گفت: با وجود مشکلات ناشی از بروز سیلاب‌های اخیر که سبب توقف فعالیت چند دکل حفاری در میدان نفتی آزادگان جنوبی شد، تلاش بر این است تا این پروژه در زمان پیش‌بینی‌شده تکمیل و به‌طور کامل تحویل کارفرما شود.

وی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۵ هزار متر حفاری در این پروژه گزارش و ۱۹ حلقه چاه تکمیل نهایی شده و برای بهره‌برداری در اختیار شرکت مهندسی و توسعه نفت به عنوان مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان قرار گرفته است.

سرپرست پروژه ۲۰ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری توضیح داد: حفاری و تکمیل ٢٠ حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی اواسط سال ٩۵ از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به شرکت ملی حفاری واگذار شد و با اجرای عملیات در این موقعیت، کارفرما حفاری سه حلقه چاه دیگر را در قالب قرارداد جاری ٢٠ حلقه چاه به این شرکت محول کرد.

  • منبع خبر : وزارت نفت