در دور سوم انتخابات اتاق بازرگانی البرز هم به حمایت صاحبان صنایع نیازمندیم
در دور سوم انتخابات اتاق بازرگانی البرز هم به حمایت صاحبان صنایع نیازمندیم

کاندیدای دور سوم انتخابات اتاق بازرگانی البرز گفت : موفقیت در اتاق مستلزم حمایت صاحبان صنایع است.

به گزارش اقتصاد بر خط، حسن خانی مدیر عامل هیئت مدیره شرکت گلنوش از سال ۵۷ تا ۹۴ است که از طریق اتحاد اندیشمندان کار و اشتغال در این انتخابات شرکت کرده است. وی جزو هیئت مدیره اول اتاق بازرگانی البرز و نایب رئیس اتاق بازرگانی دوره دوم و عضو اتاق مشترک ایران و… است.

وی ضمن ابزار تشکر از لطف و اعتماد دوستانی که با رای خویش سبب شدند وی در دو دوره قبل اتاق بازرگانی البرز نیز حضور داشته باشد، گفت: اگر اعتماد دوباره‌ای بود و انتخاب شدم مجددا به حمایت و کمک شما نیازمند هستم.

منبع: خبرآنلاین