دولت نقدینگی خودروسازان را تامین کند
دولت نقدینگی خودروسازان را تامین کند

کارشناس صنعت خودرو گفت: ادامه وضعیت فعلی به معنای زیان ده شدن و محبوس شدن نقدینگی در کالای معیوب است و علاوه بر این خودورها نیز به مرور زمان در انبارهای غیر مسقف مستهک می شوند.

به گزارش اقتصاد بر خط ، امیر حسین کاکایی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی با توجه به اهمیت آن در اقتصاد ملی ، اقدامات باید توازن و همخوانی داشته باشد و به صورت بسته های کاری انجام شود.

این
استاد داشگاه با بیان اینکه هراقدامی در این حوزه که ناقص انجام شود و به این صنعت
به مثابه یک جزیره نگریسته شود، تبعات بدی خواهد داشت، ادامه داد: سال گذشته اتفاقات
بدی رخ داد وتصمیمات غلطی گرفته شد که در اواخر سال دولت و مجلس قبول کردند که
حداقل مبلغی را به خودروسازها کمک کنند.

وی
افزود: این مبلغ دو بخش ارزی و ریالی داشت که جمع این دو عدد بر مبنای قیمت ارز در
آن زمان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شد و ۴ هزار میلیارد تومان به صورت
ریالی و ۸۸۴ میلیون یورویی بود که با توجه به قیمت یورو در محدوده ۹ هزار تومان به
حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بالغ می شد.

کاکایی
با اشاره به اینکه ان زمان مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان تامین شد و بخش ارزی اصلا
تامین نشد، تصریح کرد: با فشارهای که شب عید به خودروسازها برای افزایش تولید
تحیمل شد، قطعات و ریالی تامین شد ولی بخش مهم و ارزی اصلا تامین نشد و در شرایط
فعلی با انبارهای خودروهایی ناقص مواجه هستیم .

وی
ادامه داد: این موضوع دو ضربه اساسی به صنعت خودروسازی وارد می کند در وهله نخست همچنان
شاهد ورود خودرو به صورت قطره چکانی به بازار هستیم و معضل دوم ومهم تر این است که
نقدینگی در خودروهای ناقص محبوس شده است.

کاکایی
تصریح کرد: در شرایط کنونی جریان مالی خودروسازان قفل شده و پول را نمی توانند
برگردانند در حالی که همین روزها باید قسط این وامها را برگردانند و وضعیت بدتر
خواهد شد چرا که هر چقدر خودرویی بیشتری تولید شود و به صورت ناقص در انبارها
نگهداری شود پول بیشتری حبس می شود.

وی در
بخش دیگری از صحبت خود نسبت به مستهلک شدن خودورهای ناقص موجود در انبارها هشدار
داد و گفت: از طرف دیگر انبارهای که برای نگهداری این خودروها استفاده می شود مسقف
نیستند و با گذشت زمان کالا مستهلک شده و بعدها عیبهای کیفی را در این خودورها
شاهد خواهیم بود.

کاکایی
با بیان اینکه با وضعیت بدی مواجه هستیم ، ادامه داد: دلیل اصلی آن نیز کاملا مشخص
است چرا که برنامه ارائه شده در ماههای قبل ناقص بوده و همان نیزبه صورت کامل نیز
اجرا نشد و متاسفانه ناقص تر عملی شده و بخش کوچکی از آن اجرایی شد.

وی با
اشاره به اینکه دولت برای برطرف کردن این معضل باید به تعهدات خود عمل کرده و تعهد
ارزی با احتساب قیمت فعلی ارز انجام شود ، تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی و برای
برطرف کردن این مشکلات دو اقدام اساسی را بدون شک باید انجام دهد اولین اقدام
تامین نقدینگی است که چنانچه این اقدام انجام نشود سیستم حتما قفل خواهد شد و مشکل
پیدا خواهد کرد این نوع تولید کاملا زیان بار برده و روزبه روز بدهی ها را افزایش
می دهد.

کاکایی
افزود: نکته دیگری که ان زمان از طرف ما مطرح شد این بود که باید مشکلات تولید
برطرف شود یکی از مشکلات تولید نقدینگی است ولی مشکلات دیگری نیز داریم و متاسفانه
روزبه روز تحریم ها در حال سخت تر شدن است .

وی
ادامه داد: دولت باید کمک کند و برای توسعه و تعمیق داخلی سازی و بومی سازی قطعات
سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد تا بتواند مشکلات را به تدریج کاهش دهد.

  • منبع خبر : فارس