سرپرست دفتر امور امنیتی و انتظامی البرز معرفی گردید
سرپرست دفتر امور امنیتی و انتظامی البرز معرفی گردید

طی حکمی از سوی استاندار البرز، مهدی مهرور بعنوان سرپرست دفتر امور امنیتی و انتظامی منصوب شد.

به گزارش اقتصادبر خط، در متن این حکم از سوی شهبازی آمده است:
به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به سمت سرپرست دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری منصوب می شوید.
امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.  
شهبازی