شهرداری تهران در پی رنگ و بوی نوروز و مظاهر شادابی عید در شهر
شهرداری تهران در پی رنگ و بوی نوروز و مظاهر شادابی عید در شهر

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: از مسئولین شهرداری تهران اکیداً خواسته ایم رنگ و بوی نوروز و مظاهر شادابی عید را در تهران افزایش دهد.

به گزارش اقتصاد بر خط؛ از ، «سید سلمان سامانی» آمادگی شبانه روزی شهرداری ها در خدمات رسانی به مردم در ایام نوروز و استقبال از عید نوروز تاکید کرد.

وی اظهار داشت: از شهردار تهران اکیدا خواسته ایم رنگ و بوی نوروز و مظاهر شادابی عید را در تهران افزایش دهد.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: نقش آفرینی شهرداری های سراسر کشور در ایجاد فضای نشاط و امید از مطالبات مردم و وزارت کشور است.
سامانی تصریح کرد: عملکرد شهرداران در این رابطه ارزیابی و اعلام عمومی می شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور