شوخی انتخاباتی با سایپای مثلاً کرج !
شوخی انتخاباتی با سایپای مثلاً کرج !

به گزارش اقتصاد برخط : دوباره به فصل انتخابات مجلس نزدیک می شویم و شعارهای رنگارنگ آغاز می شود دوباره عده ای که «رأی» برایشان مهم است و به هر قیمتی دنبال آرای بیشتر هستند، یادشان افتاده که سایپا مال کرج است نه پایتخت!

شعارهای رنگارنگ انتخاباتی

دوباره به فصل انتخابات مجلس نزدیک می شویم و شعارهای رنگارنگ آغاز می شود دوباره عده ای که «رأی» برایشان مهم است و به هر قیمتی دنبال آرای بیشتر هستند

یادشان افتاده که سایپا مال کرج است نه پایتخت! فرصت، فرصت خوبی است که هم سایپایی شویم و هم کرجی! اینکه در گذشته چه اتفاقاتی افتاده و مثلاً در ۴ سالی که سایپا در تهران بوده، آقایان کجا تشریف داشته اند خیلی مهم نیست. مهم آن است که الان موسم انتخابات است و آدم باید به حوزه انتخابیه اش خدمت کند! حالا چه از طریق فوتبال، چه سینما وچه هر جای دیگر.

سایپای کرجی !!!!

سایپا در کرج هم که بود نه مربی کرجی داشت و نه هیأت مدیره کرجی! حتی تمرینات تیم سایپای مثلا کرج! در تهران برگزار می شود در واقع اسمش مال کرج بود و بقیه چیزهایش برای تهران بزرگ! دوستان اما کاری به این کارها ندارند و دنبال مسائل انتخاباتی هستند این است که ناگهان یادشان آمده که می شود به اسم سایپای مثلا کرج به این کلان شهر و البته به فوتبال خدمت کرد.

انتخابات هم که تمام شود حتماً دوباره سایپای خوش بخت بر می گردد سر جای خودش و دیگر نمی تواند دوستان فراموشکار و خواب دیروز و دلواپس ِ امروز را پیدا کرد.
***
کرج تیمهایی دارد متعلق به خود این شهر با بازیکنان و مربیان بومی که از استان های پایین تر بالا آمده اند و نان بازوی خود را می خورند. مسئولی اگر دلسوز فوتبال کرج و جوانان این شهر است باید هوای همین تیمها را داشته باشد وگرنه مانور تبلیغاتی با اسم سایپا آن هم در نزدیکی فصل انتخابات یک سوژه دِمُده است که جواب هم نمی دهد.

سایپا، یک شوخی انتخاباتی ست

از همه اینها که بگذریم بعید است سازمان لیگ در فاصله اندک تا شروع لیگ و یا مثلاً بعد از ماه محرم با انتقال سایپا از تهران به کرج موافقت کند هر چند که اگر با چند تماس تلفنی موافقتی هم حاصل شود آب در هاون کوبیدن است و فایده ای ندارد. سایپا، ماشین پلاک تهران است و به درد کرج نمی خورد.

سایپا در واقع یک شوخی انتخاباتی است برای رأی آوردن وگرنه کرج تیم های خودش را دارد و به سایپای تمام تهرانی نیاز ندارد. سایپایی که نه بازیکنان و مربیانش کرجی باشند و نه مدیرانش به درد کرج نمی خورد. کرجی که پر از استعداد است و می تواند تیمهای به مراتب بهتری داشته باشد. دوستان مسئول هم بهتر است در جاده تهران- کرج دنبال آرای انتخاباتی نباشند.