صدور دستورات لازم به ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دادستان انتظامی پزشکی
صدور دستورات لازم به ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دادستان انتظامی پزشکی

به گزارش اقتصاد بر خط به نقل از خبرگزاری میزان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از ورود مدعی العموم در راستای احقاق حقوق عامه به جهت حفظ سلامت عمومی خبر داد و گفت: پیرو دستورات صادره به سازمان نظام پزشکی استان البرز گزارش کاملی در خصوص وضعیت نحوه ارائه خدمات و مشکلات موجود در داروخانه‌ها و اورژانس ۱۱۵ استان البرز اخذ شد.

حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز   از ورود مدعی العموم در راستای احقاق حقوق عامه به جهت حفظ سلامت عمومی خبر داد و بیان کرد:

با توجه به گزارش بازپرس ویژه جرایم پزشکی، مشخص شد که در اغلب مواردی که منجر به طرح شکایت از ناحیه شهروندان در راستای ارائه خدمات پزشکی بر مبنای شاخص‌های اعلامی وزارت بهداشت می‌گردد، در این حوزه است که در تعدادی از داروخانه‌ها مسئول فنی حضور ندارد و این امر سبب بروز مشکلاتی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد:

همچنین دریافت گزارشاتی در خصوص اورژانس ۱۱۵ مبنی بر اینکه به علت عدم وجود تجهیزات کامل در جهت انتقال بیمار به مراکز درمانی، در راستای احقاق حقوق عامه به جهت جلوگیری از بروز موارد مشابه و حفظ سلامت عمومی جامعه و بررسی و نظارت بر امور درمانی جامعه، دستورات لازم به ریاست دانشگاه علوم پزشکی و دادستان انتظامی پزشکی داده شد تا موضوع به فوریت تحت بررسی قرار گیرد و مقرر شد جوابیه کتبی به دادستانی منعکس شود.

وی اذعان کرد: همچنین پیرو دستورات صادره از طرف دادستانی به سازمان نظام پزشکی استان البرز مبنی بر ارائه گزارش در خصوص وضعیت نحوه ارائه خدمات و مشکلات موجود در داروخانه‌ها و اورژانس ۱۱۵ استان البرز گزارش کاملی در این خصوص اخذ شد.