چند صدمیلیارد تومان فساد تاکنون در صندوق بازنشستگی کشوری شناسایی شده است
چند صدمیلیارد تومان فساد تاکنون در صندوق بازنشستگی کشوری شناسایی شده است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: چند صدمیلیارد تومان فساد تاکنون در این صندوق شناسایی شده است.

به گزارش اقتصاد بر خط،  میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

پس
از آنکه اعلام کردیم قصد خروج از بنگاهداری زیان ده و ورود به سرمایه‌گذاری در
حوزه‌های با ارزش افزوده بالا و پر سود را داریم، عده ای اینطور وانمود کردند که
انگار ما خدای ناکرده قصد چوب حراج زدن به اموال و سرمایه‌های بازنشستگان را
داریم. چرا به دروغ حرف‌هایی می‌زنند که دل بازنشستگان را خالی می‌کند. چرا حرفها
و مواضع را بصورت وارونه منعکس می‌کنند؟ و البته چرا بعضی‌ها به یکباره نگران
اموال بازنشستگان شده‌اند؟ این افراد، زمانی که با سوء مدیریت‌ها و فسادها، صدها
میلیارد زیان به اموال بازنشستگان وارد شد
کجا بودند؟

آیا
احتمالا بین قطع دست مدیران فاسد از صندوق بازنشستگی که چند صدمیلیارد تومان فساد
آنها را تاکنون شناسایی کرده‌ام و فعالیت‌های اخیر برخی که خود را بدون هیچ
استنادی، نماینده بازنشستگان می‌دانند ارتباطی وجود ندارد؟»