نرخ سپرده قانونی نسبتی از سپرده‌های بانکی است که بانکها باید الزاما نزد بانک مرکزی نگه دارند.


به گزارش اقتصاد بر خط، نکته مهم و عمدتا مغفول در این خصوص آن است که این بدان معنا نیست که «بخشی از سپرده‌های بانکی» به‌صورت سپرده قانونی نگه‌داشته می‌شود.

زیرا همانطور که مکررا بیان شد، سپرده مخلوق بانکها(سپرده های بانکی) از سپرده های مخلوق بانک مرکزی(پایه پولی) مجزاست. 

در حقیقت بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم می‌کند به میزان درصد مشخصی از پولی که بصورت سپرده خلق می‌کنند، پول بانک مرکزی را اکتساب کرده (از طریق جذب سپرده، بازار بین بانکی،اضافه برداشت و …) و نزد او نگه دارند.

آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ سپرده قانونی انتهای آذرماه سال جاری ۱۰.۵ درصد بوده که نسبت به آذر سال گذشته (۱۰.۹ درصد) کاهش یافته است.

جدول 765x600 - کاهش نرخ سپرده قانونی طی یکسال اخیر

منبع: خبرگزاری بنکر