یکصدمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در شهرداری تهران و با حضور شهرداران کلانشهرها برگزار شد.

به گزارش اقتصاد بر خط،در نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که پیش از دیدار شهرداران کلانشهرها با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اعضا به تبادل نظر درباره موضوعات مطرح در جلسه با جهانگیری پرداختند.
از جمله این موضوعات تعیین وضعیت بدهی دولت به شهرداران و رسیدگی به معضلات استخدامی در شهرداری ها بود.

در این نشست شهرداران همدان، اهواز، قم، اراک، تبریز، اصفهان، شیراز، ارومیه، مشهد، رشت، یزد، کرمان، تهران، زاهدان، اردبیل و کرج شرکت داشتند و به تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه نوروزی شهردار اصفهان به عنوان نماینده شهرداران کلانشهرها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انتخاب شد. پیش از این تقی زاده خامسی این سمت را بر عهده داشت.

همچنین یاد بود یکصدمین نشست شهرداران کلانشهرها باطل و نیز اعلام شد که نشست بعدی اردیبهشت سال آینده در شهر شیراز برگزار خواهد شد.