افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 24 February , 2020
دانشگاه صنایع و معادن ایران
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنایع و معادن ایران و صندوق کارآفرینی امید 28 مه 2019

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنایع و معادن ایران و صندوق کارآفرینی امید

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه صنایع و معادن ایران و صندوق کارآفرینی امید به منظور توسعه آموزش های کاربردی و مهارتی در سطوح مختلف و در راستای تحقق اهداف توسعه ملی و تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در بخش های مختلف صنایع، معادن و بازرگانی کشور امضاء شد.