یکشنبه, ۲۴ شهریور , ۱۳۹۸ Sunday, 15 September , 2019
بایگانی‌ها رئیس سازمان حفظ نباتات کشور - اقتصاد بر خط
تاکنون در ۵۳۱ هزار و ۸۸۰ هکتار از اراضی کشور با آفت ملخ صحرایی مبارزه شده ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

تاکنون در ۵۳۱ هزار و ۸۸۰ هکتار از اراضی کشور با آفت ملخ صحرایی مبارزه شده

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی، با اقدامات پیشگیرانه تاکنون در ۵۳۱ هزار و ۸۸۰ هکتار از اراضی ۹ استان جنوبی کشور با آفت ملخ صحرایی مبارزه شده است.

عملیات مبارزه با ملخ صحرایی در بیش از ۱۴۵ هزار هکتار از اراضی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

عملیات مبارزه با ملخ صحرایی در بیش از ۱۴۵ هزار هکتار از اراضی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: عملیات مبارزه با ملخ صحرایی در بیش از ۱۴۵ هزار هکتار از اراضی هشت استان جنوبی کشور اجرایی شد.