افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 January , 2020
سرپرست پروژه ۲۰ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی
حفاری ۲۳ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی نیمه نخست امسال تکمیل می‌شود 07 مه 2019

حفاری ۲۳ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی نیمه نخست امسال تکمیل می‌شود

پروژه حفاری ۲۳ حلقه چاه میدان نفتی آزادگان جنوبی تا پایان نیمه نخست امسال تکمیل می‌شود.