افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 27 May , 2020
سوخت قاچاق
کشف ۲۵۰ هزار سوخت قاچاق در شرق کرمان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

کشف ۲۵۰ هزار سوخت قاچاق در شرق کرمان

فرمانده انتظامی استان از توقیف 10دستگاه تانکر و کامیون حامل 250 هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات پلیس شهرستان ریگان خبر داد.

کشف ۲۲هزار لیتر سوخت قاچاق ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

کشف ۲۲هزار لیتر سوخت قاچاق

۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از ۴ دستگاه کامیون در گمرک مرز میلک کشف شد.

کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق

۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از ۴ دستگاه کامیون در گمرک مرز میلک کشف شد.