افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 23 January , 2020
مردم
۲برابر بودجه ‌کشور یارانه می‌دهیم 18 فوریه 2019
رئیس‌‌جمهور:

۲برابر بودجه ‌کشور یارانه می‌دهیم

رئیس‌‌جمهور با اشاره به اینکه ‌سالانه ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت در بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود، گفت: دو برابر بودجه سالانه ‌کشور یارانه می‌دهیم.